CENTRUL CULTURAL O ȘANSĂ PENTRU TOȚI

Oferim în mod gratuit copiilor din comuna Săcălaz cursuri pentru urmatoarele ramuri artistice : chitară ,orgă,dans modern,dans popular.

Follow us :

Phone number:

07560602404

Working hour:

Marti-Vineri : 17-20

E-mail us:

acsrokart@gmail.com

Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociaţia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educaţie, sănătate, mediu, social și cultură. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplicat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituțiilor non-administrative și grupurilor informale/ de inițiativă.

CE OFERIM
SECTIILE ARTISTICE

Dans Modern

Dansul este mișcarea corpului într-un mod ritmic, de obicei către muzică și într-un spațiu dat, cu scopul de a exprima o idee sau emoție, de a elibera energie sau pur și simplu de a se delecta cu mișcarea în sine.

Chitara/Orgă

Chitara joacă un rol important în numeroase genuri muzicale, aparținând folclorului, dar îndeosebi muzicii de consum. Între aceste genuri, se numără muzica blues, country, folk, flamenco, jazz, rock.

Etnografie

Tradiția înseamnă transmiterea continuă a unui conținut cultural de-a lungul istoriei de la un eveniment generator sau un trecut imemorabil. Acest patrimoniu intangibil poate fi vectorul identității unei comunități umane.

Pictură

Scopul acestui proiect este stimularea creativității artei vizuale și consolidarea echilibrului emoțional a stimei de sine pentru tineri aflați în excluziune socială, prin participarea lor la cluburile de pictură și gândire critică

SCOPUL

PROIECTULUI NOSTRU

Proiectul se adreseaza copiilor,tinerilor din mediul rural Sacalaz,din categorii defavorizate cu risc de excluziune sociala.Prin creareea a unui Centru cultural vor fi relizate activitati cultural-artistice de educatie permanenta si punerea in valoare a creaţiei artistice prin participarea reala a acestora la viaţa culturala,in urma carora vor dobandi competente vocational-artistice,care va permite promovarea valorilor cultural-artistice, descoperirea de talente,crearea unui ansamblu instrumental,a unui ansablu de dans,1colocviu etnografic si organizarea a 3 spectacole live si 3 online.

Activitățile Centrului

A1.1 Club de chitara

Desfasurarea cursului saptamanal de chitara a cate 30 beneficiari in 3 grupe/10 beneficiari

A2 Club de dans,crearea unui ansamblu

Desfasurarea cursului saptamanal de dans in 5 grupe/centru a cate 20 beneficiari,scopul-insusirea abilitatilor coregrafice.

A4 Organizarea de spectacole live

Organizarea a 3 spectacole 2 ore, live/ online cu scopul promovarii formatilor de dans si instrumentale

A1.2Club de orga

. Desfasurarea cursului saptamanal de orga cu 30 beneficiari in 3 grupe/10 beneficiari

A3.Club de educatie etnografica, colocviu tematic

Desfasurarea cursului saptamanal de educatie etnografica cu formarea a 2grupe/centru acate 30 beneficiari,scopul-insusirea de cunostinte etnografice.

A5 Organizarea de spectacole online

Organizarea a 3spectacole 2 ore, live/ online cu scopul promovarii formatilor de dans si instrumentale

Impactul Proiectului

Crearea unui centru cultural unde a fost inexistent orice program comunitar cultural,va avea un impact important in incluziunea sociala a copiilor/tinerilor indiferent de statutul social.Prin inregistrarea beneficiarilor se cuantifica numarul participantilor in proiect.

270
Beneficiari
25
Instrumente
7
Sectii Artistice

8

Ani de experientă
în domeniul cultural artistic

Aparitii Media/ Articole